Đề cương học phần Đánh giá thực hiện công việc

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

16

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Bộ môn Quản trị nhân lực doanh nghiệp
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn