Đề cương học phần Phương pháp Nghiên cứu trong kinh tế và kinh doanh

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

72

Xem & Tải

34

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Bộ môn Phương pháp Nghiên cứu Khoa học
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập
Tệp tin

d5c7ae68-e6e8-4c73-a3e1-8a460c63e68e.pdf

D:\CV\Trien khai\TMU\Convert_Data_DSpace

Dung lượng: 517.53 KBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 21 Lượt tải: 13