Hoàn thiện quản trị kinh doanh bất động sản của công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

28

Xem & Tải

12

Tóm tắt
Trình bày cơ sở lý luận, phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện quản trị kinh doanh bất động sản của tổng công ty HUD
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Tạ, Văn Phương
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn