Phân tích thiết kế phần mềm quản lý nhân sự tại công ty cổ phần truyền thông đa phương tiện Thủ đô

Xem mô tả

5

Xem & Tải

6

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Phạm, Thị Hồng Nhàn
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn