Nâng cao chất lượng nhân lực của công ty TNHH một thành viên 19-5, Bộ Công an

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

3

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Trình bày cơ sở lý luận, phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của công ty TNHH MTV 19-5 Bộ Công An
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Phạm, Văn Đạt
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn