Giải pháp áp dụng hệ thống thông tin chăm sóc khách hàng (Customer Relationship Management) tại doanh nghiệp kinh doanh căn hộ dịch vụ cho người nước ngoài tới Việt Nam Ihanoi.

Xem mô tả

6

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2020
Tác giả
Nguyễn, Mạnh Hùng
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn