Pháp luật về giao kết hợp đồng thương mại điện tử-Thực tiễn thực hiện tại Công ty cổ phần khóa Việt-Tiệp

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

86

Xem & Tải

69

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Tạ, Thị Mai Trang
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập