Giải pháp quản trị hệ thống thông tin CRM tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Việt Phát

Xem mô tả

16

Xem & Tải

4

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2020
Tác giả
Phan, Minh Nguyệt
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn