Thẩm định giá tài sản bảo đảm trong cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần quốc dân

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

21

Xem & Tải

10

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Chu, Quý Nam Phương
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn