Đề cương học phần Quản trị tài chính công ty đa quốc gia

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

15

Xem & Tải

6

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Bộ môn Quản trị tài chính
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn