Phân tích thiết kế phần mềm quản lý quan hệ khách hàng Công ty TNHH Monstar Lab

Xem mô tả

1

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Phạm, Thị Vân
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn