Chất lượng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Hà thành

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

2

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Trình bày cơ sở lý luận về chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư Việt Nam và Phát triển - Chi nhánh Hà Thành
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Lương, Huy Bình
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn