Công tác đãi ngộ nhân lực tại công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Lập Thạch

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

11

Xem & Tải

4

Tóm tắt
Trình bày một số vấn đề lý luận, phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp nhằm kiến nghị hoàn thiện công tác đãi ngộ nhân lực tại công ty TNHH một thành viên Thủy Lợi Lập Thạch
Mô tả
Năm xuất bản
2016
Tác giả
Dương, Chúc Phương
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn