ĐÀO TẠO VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN FOODY HÀ NỘI

Xem mô tả

26

Xem & Tải

16

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2020
Tác giả
Nguyễn, Thuỳ Linh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn