Phân tích môi trường và định hướng chiến lược cạnh tranh của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ 3S Việt Nam

Xem mô tả

1

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Nguyễn, Quốc Hưng
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn