Một số giải pháp đảm bảo an toàn bảo mật thông tin hệ thống thông tin cho Công ty TNHH Zenco

Xem mô tả

15

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Vi, Văn Chì
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn