Hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - chi nhánh 3 (Quận 3 - thành phố Hồ Chí Minh)

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

19

Xem & Tải

12

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Phạm, Thùy Linh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn