Đề cương học phần Mua và Quản trị nguồn cung

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

138

Xem & Tải

48

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Bộ môn Logistics kinh doanh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn