Ứng dụng các công cụ công nghệ thông tin trong quản trị tri thức đối với hoạt động giảng dạy và nghiên cứu tại trường Đại học Thương mại

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

14

Xem & Tải

5

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Trần, Hoài Nam
Nhà xuất bản
Trích dẫn