Quản trị rủi ro trong quy trình nhận hàng thiết bị y tế nhập khẩu bằng đường biển của Công ty cổ phần tập đoàn Airseaglobal

Xem mô tả

7

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Nguyễn, Hải Anh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn