Hoàn thiện tuyển dụng nhân lực tại Công ty cổ phần giải pháp công nghệ Savis Việt Nam

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

17

Xem & Tải

11

Tóm tắt
Trình bày một số lý luận, phân tích thực trạng, đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần giải pháp công nghệ savis Việt Nam
Mô tả
Năm xuất bản
2016
Tác giả
Đặng, Thị Huyền Trang
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn