Quản lý quan hệ khách hàng tại ngân hàng TMCP BIDV Việt Nam - chi nhánh Sơn La

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

11

Xem & Tải

7

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2018
Tác giả
Phạm, Quốc Ngữ
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập