Quản trị quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu mặt hàng thiết bị công nghiệp của Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Tân Phú từ Trung Quốc

Xem mô tả

14

Xem & Tải

15

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Nguyễn, Hải Quỳnh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn