Quản lý nhà nước đối với thị trường kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

3

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Nguyễn, Quốc Hùng
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập