Quản lý chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước của Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mô tỉnh Ninh Bình : Khóa luận tốt nghiệp

Xem mô tả

16

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Ngô, Long Phúc Hưng
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn