Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản trị quan hệ khách hàng tại công ty cổ phần viễn thông FPT(FPT Telecom)

Xem mô tả

22

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Nguyễn, Thị Thu
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn