Nghiên cứu phương pháp giảng dạy từ vựng bằng chiết tự chữ Hán nhằm nâng cao chất lượng dạy và học chữ Hán chuyên ngành tiếng Trung thương mại.

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

94

Xem & Tải

12

Tóm tắt
Trình bày cơ sở lý luận, phân tích, vận dụng phương pháp chiết tự Hán vào giảng dạy và học tập từ vựng
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Nguyễn, Thùy Vân
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn