Phát triển thị trường sản phẩm phần mềm của Công ty cổ phần Vacom

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

12

Xem & Tải

7

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Nguyễn, Thế Dương
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập