Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Quốc dân – chi nhánh Hà Nội

Xem mô tả

2

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Lê, Thị Hà Trang
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn