Lập kế hoạch marketing điện tử trên mạng xã hội Facebook cho Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Thương Mại và Sản xuất Long Sơn

Xem mô tả

31

Xem & Tải

9

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Văn, Thị Khánh Linh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn