Đề cương học phần Chiến lược chuỗi cung ứng

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

6

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Bộ môn Logistics kinh doanh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn