Đề cương học phần Quản trị sự thay đổi SĐH

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

20

Xem & Tải

6

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
Tác giả
Nhóm giảng dạy SĐH
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập
Tệp tin

23d1c54a-b6cf-4242-8ac6-9a21c716dd15.pdf

D:\CV\Trien khai\TMU\Convert_Data_DSpace

Dung lượng: 252.74 KBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 3 Lượt tải: 3