Đề cương bài giảng Tổng quan về hoạt động thương mại sở hữu trí tuệ

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

26

Xem & Tải

14

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Bộ môn Quản trị chất lượng
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn