Quản lý hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

10

Xem & Tải

9

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2018
Tác giả
Nguyễn, Thị Thùy Linh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập