Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Thái Yên

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

14

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Đỗ, Thanh Huyền
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập