Giải quyêt tranh chấp kinh doanh thương mại bằng Tòa án - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn giải quyết tại tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

46

Xem & Tải

38

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Nguyễn, Thị Quỳnh Anh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập