Tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty cổ phần Fecon

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

23

Xem & Tải

12

Tóm tắt
Trình bày lý luận, phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp hoàn thiện tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty cổ phần Fecon
Mô tả
Năm xuất bản
2018
Tác giả
Lưu, Quang Triệu
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn