Đào tạo nhân lực tại Tập đoàn GFS

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

1

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Phạm, Quốc Khánh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn