Báo cáo thực tập tổng hợp. Địa điểm thực tập: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH HÀ NỘI (HANOI TOURISM JSC)

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

5

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Nguyễn, Hồng Hạnh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn