Chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Nghệ An

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

12

Xem & Tải

7

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Phạm, Thành Tân
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập