Pháp luật về hợp đồng lao động – Thực tiễn thực hiện tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

5

Xem & Tải

3

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Lê, Hoàng Chuẩn
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập