Nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử và sự hài lòng của khách hàng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Mỹ Đình

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

11

Xem & Tải

6

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2018
Tác giả
Hoàng, Đình Long
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn