Phân tích và thiết kế phần mềm bán hàng mỹ phẩm cho công ty cổ phần giải pháp phần mềm D2S

Xem mô tả

17

Xem & Tải

9

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Hà, Xuân Sơn
Nguyễn, Thị Vân Trang
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn