Đề cương học phần Pháp luật lao động

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

8

Xem & Tải

3

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Bộ môn Luật căn bản
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn