Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường kinh doanh đặc thù đến quản trị Công ty cổ phần thương mại và du lịch món quà Việt

Xem mô tả

4

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Nguyễn, Thị Hồng Thao
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn