Đề cương học phần Quan hệ lao động

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

19

Xem & Tải

8

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Bộ môn Quản trị nhân lực doanh nghiệp
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn