Hoàn thiện chính sách đãi ngộ nhân lực tại Công ty cổ phần quốc tế Sao Việt

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

10

Xem & Tải

3

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Đặng, Thu Huyền
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn