Báo cáo thực tập tổng hợp. Đơn vị thực tập: Công ty Cổ phần kinh doanh thương mại điện tử VNE

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

173

Xem & Tải

88

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Trần, Mạnh Cường
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập