Hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu các mặt hàng máy móc, thiết bị vật tư ngành nhiệt điện từ thị trường nước Đức của Công ty Cổ phần Thiết bị và Dịch vụ Công nghiệp Á Châu

Xem mô tả

54

Xem & Tải

30

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Nguyễn, Ngọc Linh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn