Báo cáo thực tập tổng hợp. Địa điểm thực tập: CÔNG TY PHẤT TRIỂN DU LỊCH LÀNG NGHI TÀM & TẬP ĐOÀN BERJAYA COPORATION BERHAD ( INTERCONTINENTAL HANOI WESTLAKE)

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

57

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Nguyễn, Đăng Quang
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn